Cenník – Interná ambulancia

Cenník - Interná ambulancia

Suma jednotlivých úkonov

  Služba Cena
1. Kompletné vstupné vyšetrenie – zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, EKG, vyhodnotenie výsledkov, ktoré si pacient sám priniesol

80,-€ bez odberov

120,-€ s odbermi

2. Vyšetrenie pacienta s viacerými ochoreniami, s rozsiahlou dokumentáciou, pacient s obmedzenou mobilitou – zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, EKG, vyhodnotenie výsledkov, ktoré si pacient sám priniesol, odbery ako pri vstupnom vyšetrení  150,-€
3. Plánované interné predoperačné vyšetrenie (interné vyšetrenie s popisom, EKG vyšetrenie, krvné odbery, krvný obraz s diferenciálom, krvná skupina, krvná serológia – HbsAG, ANTI HIV, RRR, ANTI HCV, Biochémia – glukóza, kreatinín, ALT, GMT, CPR, sodík, draslík, chloridy, zrážanlivosť krvi – APT, APTT, INR, R, Fibrinogén)  150,-€
4. Krvné odbery základné (krvný obraz s diferenciálom, krvná serológia – HbsAG, ANTI HIV, RRR, ANTI HCV, zrážanlivosť krvi – APT, APTT, INR, R, Fibrinogén)  55,-€
5. Krvné odbery rozšírené (krvný obraz s diferenciálom, krvná skupina, krvná serológia – HbsAG, ANTI HIV, RRR, ANTI HCV, Biochémia – glukóza, kreatinín, urea, bilirubín celkový, ALT, AST, GMT, CPR, sodík, draslík, chloridy, zrážanlivosť krvi – APT, APTT, INR, R, Fibrinogén)  70,-€
6.  EKG s popisom  30,-€
7. Kontrolne vyšetrenie – zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, lekár určí, či je nutné robiť EKG, odbery a akého rozsahu (od toho sa potom odvíja ďalej cena)  40,-€
8. Ďalšie doplnkové odbery a vyšetrenia cena na vyžiadanie