Pre akútnych a urgentných pacientov mame voľné termíny! Prijímame všetkých pacientov.

Proktologia 13.6.2024 (Stvrtok) 14:00

Urologia  12.6.2024 (Streda) 17:45

Neurologia 12.6.2024 (Pondelok) 10:00

Kolonoskopia 24.6.2024(Pondelok)15:30

Gastroskopia 19.6.2024(Streda)13:00

Karcinóm semenníkov

Karcinóm semenníkov sa objavuje najčastejšie u mužov medzi 15. a 40. rokom života. Ide o najčastejšie nádorové ochorenie mužov vo veku od 20 do 40 rokov prevažne z europoidnej rasy. U ekvatoriálnej rasy je riziko vzniku nádoru semenníka 5 – 10x nižšie.

Vznik nádoru môže ovplyvniť hneď niekoľko faktorov. Približne 10 % pacientov s nádorom semenníkov malo v detstve nezostúpený semenník (kryptorchizmus). Vplyv má aj dedičnosť – ak sa vyskytol karcinóm semenníka v blízkej rodine (otec, dedo, brat), je riziko vzniku nádoru u príbuzného 3 – 10%.

Najlepším spôsobom ako úspešne odhaliť nežiadúce zmeny na semenníkoch ešte pred návštevou lekára je pravidelné samovyšetrovanie. Sústreďte sa, či nezaznamenáte niektorý z možných príznakov karcinómu semenníkov. Patrí medzi ne napríklad zmena objemu semenníka (zväčšenie, ale aj zmenšenie), výskyt hrčiek a hrbolčekov na semenníku, stvrdnutie semenníka, bolesť alebo pocit nepohody v semenníku alebo miešku, tupá bolesť v slabinách alebo v dolnej partii brucha, pocit napätia žľazách, ich vyššia citlivosť či zväčšenie. Avšak žiadny z vymenovaných príznakov nemusí nutne svedčiť o karcinóme semenníka, pokojne môže ísť aj o prejavy iného, ​​nezhubného, ​​ochorenia.

Priebeh vyšetrenia

Základné vyšetrenie prebieha prehmatom semenníkov, kedy lekár hľadá tvarové a štrukturálne nezrovnalosti. Ďalším dôležitým krokom je ultrazvuk semenníkov, ktorý môže odhaliť prípadné zmeny v ich štruktúre. Pri podozrení na nádor semenníka sa vykonaná odber krvi na vyšetrenie na prítomnosť nádorových markerov (znakov), ktoré sú pre toto ochorenie typické.

Priebeh liečby

V tomto prípade je základom liečby chirurgické odstránenie celého postihnutého semenníka. Vykonáva sa cez rez v slabine, ktorým sa vyberie semenník aj so semenným povrazcom. Odstránenie jedného semenníka nemá významný vplyv na sexuálnu aktivitu alebo plodnosť.

Po úspešnom odstránení nasleduje histologické vyšetrenie odstráneného semenníka,  stanovenie typu nádoru a ďalší rad vyšetrení.  Pomocou získaných informácii nastavíme ďalšiu liečbu. Vo väčšine prípadov po operatívnom odstránení semenníka je nutná následná chemoterapia. Kombinácia cytostatík a počet cyklov chemoterapie závisí od zisteného typu nádoru.