Pre akútnych a urgentných pacientov mame voľné termíny! Prijímame všetkých pacientov.

Proktológia 20.7.2024 (Sobota) 11:15

Urológia  22.7.2024 (Pondelok) 18:00

Neurológia 22.7.2024 (Pondelok) 11:45

Kolonoskopia 6.8.2024 (Piatok) 11:20

Gastroskopia 2.8.2024 (Utorok) 10:20

MUDr. Karim Masalkhi

chirurg – proktológ, hlavný garant PROCTOCARE

Vysoko erudovaný chirurg s 15 ročnou praxou v chirurgii so zameraním na proktológiu,

pravidelne absolvuje zahraničné stáže po celom svete, kde sa oboznamuje s najmodernejšími operačnými postupmi  hlavne z oblasti miniinvazívnej chirurgie, proktologie a onkochirurgie . 

V súčasnosti sa špecializuje na korekciu neúspešných proktologických operácií hemoroidov a análnych fissúr pomocou ojedinelého chirurgického postupu a je jediný certifikovaný proktológ na laserové operácie hemoroidov a análnych trhlín vynimočnou metódou LHP.

proktológ Bratislava
Vzdelanie
2005

Univerzita Komenského – Martin, Jesseniova lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo

2006
American British Surgical & Medical Centre (ABSAMC)
 
2008
Chirurgické oddelenie Nemocnice A. Wintera, Piešťany, chirurg
 
2013
Klinika chirurgickej onkológie SZU – Národný onkologický ústav
 
2013
Slovenská zdravotnícka univerzita- atestačná skúška zo Všeobecnej chirurgie (II.stupeň)
 
2014
člen Slovenskej lekárskej komory v špecializovanom  odbore : chirurgia
 
2017
Medicínske centrum DoktorPRO – hlavný proktológ
 
2018
Onkologický ústav sv. Alžbety, klinika maxilofaciálnej chururgie
 
2020
PROCTOCARE clinic

MUDr. Manuchekhr Bourkchanov

proktológ
Špecializácia: Proktologia 
 
2023 – súčasnosť 
Proctocare – Proktologia 

MUDr. Tomáš Zamborský

gastroenterológ, hlavný garant gastroenterológie

Lekár so 16 ročnou praxou v oblasti gastroenterológie. Zaujíma sa o vedecké aktivity, podieľa sa ako autor vo viacerých národných publikáciách v slovenskom a anglickom jazyku.

Zúčastňuje sa konferencií na regionálnej a národnej úrovni, kde pravidelne prispieva svojimi skúsenosťami ako prednášajúci. Okrem štandardných ochorení skúma zriedkavé prípady novších typov diagnóz ako je v súčasnosti napr. Crohnova choroba a ucerózna kolitída.

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  vysokoškolské

Špecializácia: gastroenterológia

Zloženie atestačnej skúšky (špecifikácia – dátum): 2009 – Spoločný internistický kmeň, 2012 – gastroenterológia

 

2006
Univerzita Komenského, Bratislava, LF Všeobecné lekárstvo

2006 – 2016
Gastroenterologická klinika SZU, UN BA Antolská

2012
atestačná skúška z gastroenterológie

2013 – 2015
gastroentero-hepatologické centrum THALION

2016 – 2017
gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum

2016 – 7/2022
gastroenterologická amb., UN – nemocnica svätého Michala, a.s.

September 2022
Proctocare Gastrocentrum

MUDr. Daniel Malik, PhD.

Gastroenterológ
Špecializácia: Gastroenterológia 
 

súčasnosť 

Gastroenterológ, Primár endoskopie , gastroenterológicka klinika SZU a UNB Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

 
2023 –  súčastnost
 
 PROCTOCARE  -Gastroenterológia 

MUDr. Zuzana Zubeková

Endokrinológ, Hlavný garant endokrinológie

Špecializácia: Endokrinológia

MUDr. Ľuboš Rybár

Urológ, Onkourológ, hlavný garant urológie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  vysokoškolské

Špecializácia: Urológ, Onkourológ

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  vysokoškolské

Špecializácia: Urológia, onkourológia

09/2005 – 06/2011 – Univerzite Komenského Bratislava, Lekárska fakulta Všeobecné Lekárstvo

Pracovné skúsenosti:

 • 9/2011 – 11/2016 Špecializačná príprava v odbore urológia Slovenská zdravotnícka univerzita
 • 4/2008 – 6/2011 Chirurgická klinika SZU a UNB Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica akad. L. Dérera
 • 1/2016 – 2/2016 Urologická stáž Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Uppsala Švédsko
 • 5/2019 – 5/2019 Urologická stáž Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Santaros klinikos, Litva
 • 11/2016 – súčasnosť Urológ (špecialista) Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • 3/2020 – súčasnosť Onkourológ , Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • 12/2022 – Urológia, Urologická a Onkourologická ambulancia Proctocare Bratislava

Publikačná činnosť:

 • Bilateral Tumour of Testis as Primary Manifestation of Chronic Myeloid Leukemia (CML). Klin.urol. 2018; 14(2), 65-66.
 • Atypical bladder cancer and our experience. Klin.urol.2018; 14(2), 80.
 • A rare bladder cancer tumors [Zriedkavé malígne nádory močového mechúra]. Onkológia (Bratisl.) 2019;14(4).
 • Renal cell carcinoma – summarizing overview, biomarkers, metastases and new perspectives. Bratisl Lek Listy. 2022;123(10):697-704.

Jazykové zručnosti:

 • Anglický jazyk
 • Švédsky jazyk
 • Poľský jazyk
 • Nemecký jazyk

MUDr. Patrik Hesko

Urológia

Špecializácia: urológia

Vzdelanie

2013 – 2019

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbor Všeobecné lekárstvo, štúdium v anglickom jazyku

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 – 2023
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
Odbor neurológia, urgentná medicína

2021 – 2022
Aktívna účasť pri výskumoch nádorov močového mechúra a semenníkov 

2021 – 2022
Aktívna účasť na kongresoch Slovenskej urologickej spoločnosti

12.9 – 23.9.2022
Altnagelvin Area Hospital Derry Northen Ireland – pracovná stáž na urologickom oddelení so zameraním na transperineálne biopsie prostaty

2022 – súčasnosť
PROCTOCARE – urológia

2023 – súčasnosť
Nemocnica Bory – urologické oddelenie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

MUDr. Michal Kozmon

Neurológ , hlavný garant neurológie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie : vysokoškolské

Špecializácia : neurológia

Vzdelanie

2011 – 2017

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbor Všeobecné lekárstvo

2023
Atestačná skúška z neurológie

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2016  – 2017
Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov

2017 – súčasnosť
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
Odbor neurológia

2019 – súčasnosť
EMG pracovisko – Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská

2023 – súčasnosť
PROCTOCARE – neurológia

 

Jazykové znalosti  

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

MUDr. Dominika Olšavská Koteková

Neurológ

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské

Špecializácia: neurológia

Vzdelanie

2008 – 2012

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbor Biológia

2012 – 2018
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbor Všeobecné lekárstvo

2019
Networking mladých neurológov, Slovenská neurologická spoločnosť

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 – 2021
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
Odbor neurológia, urgentná medicína

2018 – 2021
Lekár v atestačnej príprave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
Odbor neurológia

2023
PROCTOCARE – neurológia

 

Jazykové znalosti  

Anglický jazyk
Nemecký jazyk

MUDr. Katarína Liptáková

Neurológ

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Špecializácia: neurológia

Vzdelanie

2014 – 2020
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbor Všeobecné lekárstvo

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2020 – súčastnosť
Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská

2023 – súčastnosť
PROCTOCARE – neurológia

Referencie

Čo o nás hovoria naši klienti