Pre akútnych a urgentných pacientov mame voľné termíny! Prijímame všetkých pacientov.

Proktologia 28.5.2024 (Utorok) 10:00

Urologia  28.5.2024 (Utorok) 17:00

Neurologia 29.5.2024 (Streda) 10:00

Kolonoskopia 11.6.2024(Utorok)10:30

Gastroskopia 3.6.2024(Pondelok)13:00

Elektromyografia (EMG)

epilepsia-hlavy

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG)  

Elektromyografia je prístrojové vyšetrenie, ktoré zachytáva elektrickú aktivitu svalov. Takýmto spôsobom neurológ overuje ich stav a správne nervové zásobovanie – inerváciu.