Pre akútnych a urgentných pacientov mame voľné termíny! Prijímame všetkých pacientov.

Proktologia 28.5.2024 (Utorok) 10:00

Urologia  28.5.2024 (Utorok) 17:00

Neurologia 29.5.2024 (Streda) 10:00

Kolonoskopia 11.6.2024(Utorok)10:30

Gastroskopia 3.6.2024(Pondelok)13:00

Parkinsonova choroba

parkinson

PARKINSONOVA CHOROBA

Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje centrálny aj periférny nervový systém, ktoré sa prejavuje zhoršením motorických funkcií, s charakteristickým spomalením pohyblivosti, trasom, neskôr aj s psychickými príznakmi. Parkinsonova choroba postihuje najmä ľudí vo vyššom veku, pričom spomaľuje funkcie tela a ovplyňuje schopnosť kontrolovať pohyb.