Pre akútnych a urgentných pacientov mame voľné termíny! Prijímame všetkých pacientov.

Proktologia 28.5.2024 (Utorok) 10:00

Urologia  28.5.2024 (Utorok) 17:00

Neurologia 29.5.2024 (Streda) 10:00

Kolonoskopia 11.6.2024(Utorok)10:30

Gastroskopia 3.6.2024(Pondelok)13:00

Post – covidový syndróm

post-covid

POST – COVIDOVÝ SYNDRÓM

Post – covidový syndróm nie je len pretrvávanie, ale aj znovuobjavenie sa zdravotných problémov po prekonaní akútnej fázy ochorenia covid-19.

Post – covidový syndróm má veľmi široké spektrum príznakov. Najrozšírenejšie sú pľúcne symptómy, kedže koronavírus postihnuje najmä pľúca. Často sa prejavuje dlhotrvajúcim kašľom, zadýchavaním sa pri námahe, ale aj tlakom či bolesťou na hrudníku. Veľkú skupinu pacientoc trápia vyslovene neurologické ťažkosti. Pociťujú silné bolesti hlavy či nadmernú únavu.