Cenník

Cenník - Endokrinológia

Suma jednotlivých úkonov

  Služba Cena
0. Vstupné vyšetrenie 80,-€
1. Sono štítnej žľazy 20,-€
2. Kontrola 50,-€
3. Punkcia štítnej žľazy 125-€
4. KO (krvný obraz) s diferenciálnym rozpočtom bielych krviniek 5,-€
5. 5. Biochemický skríning (hladina cukru Glykémia, obličkové parametre: urea, kreatinin , pečeňové testy (AST, ALT, GMT, ALP, lipidový profil: cholesterol, TGL, HDL a LDL cholesterol) 30,-€
6. Chudokrvnosť (železo, zásobné železo Ferritín , vitamín B12, kyselina listová) 40,-€
7. Vitamín C 18,-€
8. Vitamín D 18,-€
9. Lipidový profil (cholesterol celkový, Triacylglycerol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol) 15,-€
10. Obličkové parametre (urea, kreatinin) 5,-€
11. Štítna žľaza funkcia (FT4, TSH) 30,-€
12. Štítna žľaza skríning funkcia + autoimunita (TSH, FT4, anti-TPO, anti-TG) 50,-€
13. Štítna žľaza autoprotilátky (anti-TPO, anti-TG) 35,-€
14. Štítna žľaza tyreotoxikóza (TSH, FT4, FT3, TRAK) 45,-€
15. Prištítne telieska (Ca, PTH) 25,-€
16. Nadobličky (metanefrin v sére, normetanefrín v sére) 25,-€
17. Hypofýza funkčnosť (LH, FSH, prolaktin, TSH, FT4, kortizol, ACTH , Na, K, rastový hormón) 120,-€
18. Progesterón v sére (21. deň MC – overenie prebehnutej ovulácie) 10,-€
19. 17-OH progesterón 20,-€
20. Hormonálny profil ženy (TSH, FT4, DHEAS, testosterón, 17-OH progesterón, prolaktín, LH, FSH, estradiol, AMH) (odber 2. deň MC) 130,-€
21. Kortizol v sére /Odpad kortizolu močom/ 24 hod. 15,-€
22. Aldosterón, renín, ARR, kálium v sére 35,-€
23. DHEAS (DHEA- sulfát v sére) 15,-€
24. LH, FSH v sére (2. deň MC) 15,-€
25. Rastový hormón (somatotropín) 20,-€
26. IGF-I (inzulínu podobný rastový faktor 1) 18,-€
27. Prolaktín 10,-€
28. Testosterón celkový 10,-€
29. Voľný testosterón (FTESTO) 30,-€
30. HCG (potvrdenie gravidity) 15,-€
31. Estradiol v sére (E2) 10,-€
32. SHBG 15,-€
33. AMH (Anti- Mullerov hormón) ovariálna rezerva, vyhodnotí aktuálnu ovariálnu funkciu a súčasne i pravdepodobnosť otehotnenia) 20,-€
34. Kostné markery: a/ osteokalcín b/ B-crosslaps c/ P1 NP  12,-€ 18,-€ 18,-€
35. Onkomarkery: a/ CEA(onkomarker hrubé črevo, pľúca, prostata, prsník) b/ Kalcitonin (onkomarker štítna žľaza) c/ Tyreoglobulin (onkomarker štítna žľaza a/15,-€ b/  15,-€ c/ 15,-€